Što radimo?

Prva pomoć, dobrovoljno darivanje krvi, socijalno – humanitarne aktivnosti, služba traženja, mladež Crvenog križa, tradicionalne akcije Crvenog križa, zdravstveno – edukativne aktivnosti

Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

PRVA POMOĆ

Prva pomoć je tradicionalna djelatnost Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi u cilju osposobljavanja što većeg broja građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i bolesti, u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.
Prva pomoć je skup radnji i postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.

Ciljevi prve pomoći su:
 • spašavanje života
 • sprečavanje nastanka trajnih zdravstvenih posljedica
 • skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.

LANAC PRVE POMOĆI UKLJUČUJE:
 • Neodgodive mjere za spašavanje života (provjera sigurnosti pristupa mjesta nesreće, zaustavljanja krvarenja, postavljanja osobe u bočni položaj)
 • Pozivanje pomoći (pozivanje Hitne, davanje osnovnih podataka o mjestu nesreće, ozljedama i vrsti nesreće)
 • Pružanje prve pomoći (organizirati prijevoz do bolnice ako Hitna ne može doći, pružiti psihičku pomoć ozlijeđenoj osobi)
 • Intervencija hitne medicinske pomoći
 • Bolničko zbrinjavanje
 • GDCK Ozalj provodi tečajeve osposobljavanja kandidata za vozače iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i tečajeve za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu.

GDCK Ozalj također provodi i projekt edukacije i obnove znanja stanovnika iz temeljnih i neodgodivih postupaka pružanja prve pomoći za slučaj nezgoda ili nesreća koje se događaju u svakodnevnom životu ili prilikom elementarnih nepogoda i katastrofa. Edukacija se provode po mjesnim odborima grada Ozlja te općinama na području djelovanja GDCK Ozlja.

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Od 1953. godine HCK je poticatelj i organizator akcija dobrovoljnog davanja krvi te vodi brigu o darivateljima dok transfuzijske službe uzimaju, testiraju i obrađuju krv. U većini zemalja u svijetu ova je djelatnost povjerena Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže organizacija Crvenog križa na terenu, te velikog broja volontera što omogućuje NEPROFITNO prikupljanje krvi. 

Društva Crvenog križa organiziraju akcije dobrovoljnog davanja krvi prema mjestima rada i prema mjestu stanovanja.
Dobrovoljni davatelj krvi je osoba koja daje krv, plazmu ili druge sastojke krvi dragovoljno i za to nije plaćen.

Osnovna načela darivanja krvi su: dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost.

U svrhu kvalitetne i sigurne krvi WHO i IFRC ( čiji je član i HCK), usvojile su dokument kojim se obvezuju da će se osiguranje krvi i krvnih pripravaka temeljiti na dobrovoljnom i neplaćenom davalaštvu.
Dobrovoljni davatelji su nacionalno bogatstvo svake zemlje. Svojim humanim i nesebičnim činom daruju dragocjenu tekućinu s kojom mogu nekome spasiti život.

Dan dobrovoljnih darivatelja krvi obilježava se 25. listopada. Tog datuma je 1953. godine u Željezari Sisak održana prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Prava i pogodnosti dobrovoljnih darivatelja krvi u društvu:

 • Visoka državna priznanja i odlikovanja – Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske ženama koje su 75 puta darovale krv i muškarcima koji su 100 puta darovali krv
 • Slobodan dan za darivanje krvi – sukladno čl. 65.st.6. Zakona o radu (NN 149/09) radnici – dobrovoljni darivatelji krvi ostvaruju pravo na jedan slobodan dan, a ostvaruju ga u tijeku kalendarske godine sukladno radnim obvezama (određeno prema Kolektivnim ugovorima i Pravilnicima o radu )
 • Oslobođenje od plaćanja participacije u troškovima zdravstvene zaštite – sukladno odredbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona od dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, čl.14.) davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) odnosno s više od 25 davanja (žene) ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja participacije za zdravstvene usluge u cijelosti na teret Državnog proračuna
 • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – obuhvaća evidentirane darivatelje krvi za vrijeme dolaska i odlaska s mjesta darivanja krvi, te vrijeme provedeno na akciji darivanja krvi
AKCIJE DARIVANJA U GDCK OZALJ ZA 2024. godinu
11.03.
10.06.
09.09.
09.12.

SOCIJALNO-HUMANITARNE AKTIVNOSTI

GDCK Ozalj sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 102/2015) pruža humanitarnu pomoć na području grada Ozlja i pripadajućih 3 općina. 

Pomoć se pruža: 

 • socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
 • žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
 • osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva; 
 • iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama

Pomoć se pruža u vidu prehrambeno – higijenskih paketa u cilju poboljšanja kvalitete života i prehrane, a podjela se vrši dva puta godišnje za socijalno ugrožene stanovnike.
U prijemu i raspodjeli humanitarne pomoći djelatnicima GDCK Ozalj pomažu članovi Skupštine, članovi Odbora,volonteri i ostali aktivisti na terenu.
Jedna od tradicionalnih akcija Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi svake godine kao zajednička akcija svih društava Crvenog križa u Hrvatskoj je akcija „Solidarnost na djelu“.


Osnovna svrha ove akcije je prikupljanje sredstva za kupnju prehrambenih artikala koja se dijele socijalno ugroženim stanovnicima grada Ozlja.


Uz osnovnu svrhu prikupljanja sredstva, ciljevi ove sabirne akcije su:

 • Razvijanje solidarnosti, posebno među mladima
 • Uključivanje što većeg broja građana, tvrtki i institucija u akciju.

Ovi ciljevi akcije od početka su bili protkani motom „Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija“.

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja uz prvu pomoć spada među najstarije aktivnosti Crvenog križa.
Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima, tzv. Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, a ustanovljena je u našoj zemlji Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom crvenom križu.

Služba traženja sukladno Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07) obavlja sljedeće zadaće:

 • prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to za ratne zarobljenike, civilne internirce, zatočene osobe duže od dva tjedna, zatočene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga, nestale osobe, djecu evakuiranu u druge zemlje, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba;
 • razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
 • spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
 • druge zadaće i traženja iz nadležnosti RH u kojima sudjeluje HCK

Osim u ratnim situacijama, djeluje i u miru i pruža usluge građanima, u slučaju prirodnih katastrofa, velikih nesreća i drugih izvanrednih situacija.

U svom radu Služba traženja koristi jedinstvenu metodologiju rada, a surađuje s državnim tijelima i institucijama (upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem), te humanitarnim udrugama i drugim subjektima i pojedincima, koji su dužni u okviru svoj djelokruga rada pružiti pomoć davanjem informacija ili konkretnih podataka i tako doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.

MLADEŽ CRVENOG KRIŽA

Svaka mlada osoba koja želi, može postati član mladeži Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog Ozalj.

Za članstvo mladeži HCK GDCK Ozalj, potrebno je:

 • dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa;
 • poštovati načela rada Crvenog križa
 • uplatiti godišnju članarinu od 6 kn

Što mlade osobe mogu raditi u Crvenom križu?

Zaštita i unapređenje zdravlja:

 • zdravstveno prosvjećivanje
 • prevencija AIDS-a, TBC-a, ovisnosti
 • prva pomoć
 • poticanje za dobrovoljno darivanje krvi

Pomoć zajednici:

 • akcije solidarnosti
 • sabirne akcije
 • dobrosusjedska pomoć
 • zaštita okoliša

Razvijanje prijateljstva:

 • dopisivanje
 • posjećivanje, susreti

Širenje znanja:

 • povijesti, idejama i načelima Crvenog križa
 • širenje znanja o Ženevskim konvencijama i Međunarodnom humanitarnom pravu

ZDRAVSTVENO – EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

Zdravstvene su aktivnosti prema članku 10. stavak 2. Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana , a posebno djece i mladeži. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu , kao i pružanje pomoći građanima, sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

Ciljevi provedbe ovih aktivnosti su:

 • unaprijediti znanje građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, imajući u vidu prioritetne potrebe zajednice
 • educirati o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja i ovisnosti provedbom edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola
 • promovirati zdrave načine življenja
Image

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Kurilovac 1, 47280 Ozalj

OIB: 16288167690

KONTAKT

Tel: 047/295-276

Mob: 091/569-5449

e-mail: ck.ozalj@gmail.com