Image
element2 A4 1 1024x268

JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj temeljem članka 28. i 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj i članka 2. i 5 Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i temeljem Odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj od 3.4.2024. godine raspisuje


                                                                                        JAVNI NATJEČAJ
                                                                                     za izbor ravnatelja/ice
                                                      Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.
- završen tečaj za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova
- poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvolu B kategorije
Za natječaj je potrebno dostaviti:
- molbu
- životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
- motivacijsko pismo
- viziju rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (izjava kandidata),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a),
- uvjerenje o završenom obrazovanju za izradu i provedbu EU projekata,
- preslik vozačke dozvole
U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice, isti/a mora dostaviti:
- Izvješće o radu ravnatelja/ice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu,
- pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ice na propisanom P-1 obrascu,
- potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 1. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa ako takvu potvrdu ima.
Obrasce je moguće preuzeti na službenoj stranici Hrvatskog Crvenog križa na slijedećoj poveznici: http://www.hck.hr/ Tko smo / Natječaji. Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.
Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Ozalj i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.
Prijavu za natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Kurilovac 1, 47 280 Ozalj s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Ozalj uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.


                                                                                                                                                            Hrvatski Crveni križ
                                                                                                                                                            Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Javni poziv pripadnicima ciljane skupine za sudjelovanje u projektu ZAŽELI - prevencija institucionalizacije

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU ZAŽELI – prevencija institucionalizacije

PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

 zazeli

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina) 

da se prijave ukoliko su zainteresirane, da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj projekt će provoditi na području: GRADA OZLJA, OPĆINE KAMANJE, OPĆINE ŽAKANJE I OPĆINE RIBNIK.

UVJETI uključivanja su idući:

Starije osobe (65+ godina):

Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,

Mjesečni prihodi za samačka kućanstva za mjesec prosinac 2023. godine ne prelaze  –   980,26 €

Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva za mjesec prosinac 2023. godine ne prelaze  – 1.633,76 €

Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva za mjesec prosinac 2023. godine ne prelaze – 2.450,64 €

Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 19. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj odobren je projekt „Zaželi i ostani“ (SF.3.4.11.01.0310).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i u trajanju od 30 mjeseci, počevši sa veljačom 2024. godine.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

  • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika (OSOBE STARIJE OD 65 GODINA)
  • Potvrda Porezne uprave o dohotku
  • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (obrazac preuzeti OVDJE ili osobno u Crvenom križu Ozalj)
  • Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem (obrazac preuzeti OVDJE ili osobno u Crvenom križu Ozalj)

!!! Popunjavanjem obrasca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Preuzete i ispunjene obrasce i ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati najkasnije do 16. veljače 2024. godine do 16:00 sati ili mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja nazovite na broj 047/295-276.

Projekr financira Europski socijalni fond + kroz program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. 

esf op ucinkoviti ljudski potencijali logo horizontalni boja rgb

 

preuzmi     

Javni poziv pripadnicima ciljane skupine za sudjelovanje u projektu ZAŽELI - prevencija institucionalizacije

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU ZAŽELI – prevencija institucionalizacije

PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

 zazeli

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina) 

da se prijave ukoliko su zainteresirane, da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj projekt će provoditi na području: GRADA OZLJA, OPĆINE KAMANJE, OPĆINE ŽAKANJE I OPĆINE RIBNIK.

UVJETI uključivanja su idući:

Starije osobe (65+ godina):

Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,

Mjesečni prihodi za samačka kućanstva za mjesec studeni 2023. godine ne prelaze  –   974,63 €

Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva za mjesec studeni 2023. godine ne prelaze  – 1.624,38 €

Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva za mjesec studeni 2023. godine ne prelaze – 2.436,57 €

Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 19. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj odobren je projekt „Zaželi i ostani“ (SF.3.4.11.01.0310).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i u trajanju od 30 mjeseci, počevši sa veljačom 2024. godine.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

  • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika (OSOBE STARIJE OD 65 GODINA)
  • Potvrda Porezne uprave o dohotku
  • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (obrazac preuzeti OVDJE ili osobno u Crvenom križu Ozalj)
  • Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem (obrazac preuzeti OVDJE ili osobno u Crvenom križu Ozalj)

!!! Popunjavanjem obrasca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Preuzete i ispunjene obrasce i ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati najkasnije do 16. veljače 2024. godine do 16:00 sati ili mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja nazovite na broj 047/295-276.

Projekr financira Europski socijalni fond + kroz program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. 

esf op ucinkoviti ljudski potencijali logo horizontalni boja rgb

 

preuzmi     

Natječaj za zapošljavanje - Radnik/ca za pomoć u kući

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆIRADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 7

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: bez naknade

Natječaj vrijedi od: 16.1.2024.

Natječaj vrijedi do: 31.1.2024.

Razina obrazovanja: Osnovna škola, niži razredi. Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine.

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj:SF.3.4.11.01.0310 od 19. prosinca 2023. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj raspisuje

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Ozaljza potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi i ostani“. 

1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi i ostani”.

2. Broj traženih zaposlenika: 7 pružatelja usluga (radnik/ca za pomoć u kući)

3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 30 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od trimjeseca.

4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonomo minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu („Narodne novine“br. 125/23.).

5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik.

6. Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama.Obavezna aktivnost:Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ilib. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično,organiziranjepranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ilic. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ilid. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:punoljetnost,hrvatsko državljanstvo.

8. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

1. zamolba uz životopis za posao (vlastoručno potpisana, obavezno navesti adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresuukoliko ju kandidat posjeduje)

2. preslika osobne iskaznice

3. preslika dokaza o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)

4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )

5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca).

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Kurilovac 1, Ozalj, s naznakom: »za Javni poziv – „Zaželi i ostani“ – neotvarati«.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj, a neispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 (petnaest) dana od objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj (www.gdck-ozalj.hr)

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog poziva. Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU snaglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Poslodavac:HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Kontakt: osobni dolazak: KURILOVAC 1, OZALJ

              pisana zamolba: GDCK Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Program "PoKupi i uključi me"

Program "PoKupi i uključi me" je u punom jeku. Kroz program obuhvaćamo prijevoz starijih i socijalno ugroženih osoba, individulane vježbe razgibavanja starijih osoba, te je i dalje dostupna halo linija za socijalni kontakt namijenjena korisnicima, a koju smo nadogradili video pozivima.
Možete nas dobiti pozivom na broj 095 733 05 29.
Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
View the embedded image gallery online at:
https://gdck-ozalj.hr/obavijesti#sigProId40ee44efeb

Obilježavanje Dana dobrovoljnih darivatelja krvi 2023. godine

394701830 649422063972916 6432634797921210875 n
Obilježen je dan dobrovoljnih darivatelja krvi prigodnom svečanosti na kojoj su dodijeljena priznanja sukladno ostvarenom broju davanja krvi.
Dragi darivaoci ponosni smo na Vas i Vaš doprinos jer ste svojim humanim činom davanja sebe, omogućili mnogima život i vratili osmijeh na lice.
Od srca Vam čestitamo Vaš dan!!

Edukacija psihofizičkih aktivnosti starijih osoba

PROGRAM "PoKupi i uključi me"
Preko programa "PoKupi i uključi me", djelatnici i volonteri Crvenog križa Ozalj educiraju se o psihofizičkoj aktivnosti starijih osoba.
Ovom edukacijom želimo im pružiti alate i znanje koje će im pomoći da očuvaju i unaprijede svoje zdravstveno stanje.
Nakon stjecanja ovih vještina, naš cilj je primijeniti ih u praksi, radeći s korisnicima na terenu kako bismo im omogućili što bolju kvalitetu života u zlatnim godinama.
Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
View the embedded image gallery online at:
https://gdck-ozalj.hr/obavijesti#sigProId9414210aae

Najava akcije dobrovoljnog darivanja krvi

 375070695 623871426527980 3589974431726310517 n
Treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati će se 11.9. (ponedjeljak) od 14 do 18 sati u vijećnici Grada Ozlja. 
Ne zaboravite uzeti svoje osobne iskaznice! 

Završena treća faza projekta "Zaželi i pokreni se"

371781208 620460363535753 5430911694010348766 n
Dana 29.8.2023. godine održana je završna konferencija projekta Zaželi i pokreni se.
Projekt je provodio Crveni križ Ozalj 8 mjeseci na području grada Ozlja, te općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Zavodom za zapošljavanje, Gradom Ozljem, te općinama Kamanje, Žakanje i Ribnik.
Ukupna vrijednost projekta je 491.550,00 kuna ili 63.239,90 eura.
Zaposleno je 10 žena pripadnica ciljane skupine koje su brinule za ukupno 60 krajnjih korisnika.
Cilj projekta je osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.
S druge strane, starijoj populaciji osigurana je prevencija preranog odlaska u staračke domove i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnik projekta, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.
Projekt financira ESF iz Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"
371782729 620460366869086 4032691952618955389 n

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj u postupku je izrade projektnog prijedloga na natječaj Europskog socijalnog fonda plus, Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“
Poziv je usmjeren na socijalno uključivanje i prevenciju institucionalizacije kroz pružanje potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.
Ovim putem obavještavamo zainteresirane korisnike za mogućnost uključivanja u projektne aktivnosti pri čemu je nužno ispunjavanje slijedećih uvjeta:
1. Osobe starije od 65 godina :
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu i
• čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (na današnji dan 629,13€)
- za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (na današnji dan 943,70 €) i
• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
2. Odrasle osobe s invaliditetom:
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
• koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
Detaljne informacije dostupne na br.tel. 047 295276 ili na adresi Crveni križ Ozalj, Kurilovac 1

Publish modules to the "offcanvs" position.