Programi i projekti

Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

PROJEKT Zaželi i ostani

Naziv projekta: Zaželi i ostani 

Cilj: Glavni vilj je kroz potporu i podršku starijim osobama omogućiti dugotrajnu skrb kako bi se spriječila institucionalizacija, te povećala socijalna uključenost starijih osoba.

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu:  

Grad Ozalj.

Razdoblje provedbe: 19.12.2023. - 19.12.2026. 

Projekt financira Europski socijalni fond plus kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. 

esf op ucinkoviti ljudski potencijali logo horizontalni boja rgb

preuzmi

PROGRAM PoKupi i uključi me

Naziv programa: PoKupi i uključi me

Cilj: Opći cilj programa je razviti izvaninstitucionalne socijalne usluge u depriviranim i izoliranim područjima na kojima kao takve nisu razvijene.

Posebni ciljevi programa su:

1. Poboljšati kvalitetu života starijih osoba u ruralnom i brdsko-planinskom području organiziranjem psigosocijalne podrške i individualnim radom sa socijalni ugroženim skupinama kao što je dostupnost halo linije i individualni pristup razgibavanju korisnika, te prijevoz korisnika do ustanova i institucija. 

2. Stvaranje osjećaja sigurnosti i pripadnosti društvu psihosocijalnom podrškom te smanjenje siromaštva starijih osoba. 

3. Suradnja i razvijanje partnerskih odnosa s JL(R)S, ustanovama socijalne skrbi i institucijama i udrugama na području djelovanja GDCK Ozalj. 

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na programu

Grad Ozalj

Općina Žakanje

Razdoblje provedbe: 1.6.2023.-31.5.2026.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

PROJEKT Dnevni boravak za starije osobe

Naziv projekta: Dnevni boravak za starije osobe

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi u općini Žakanje, putem dnevnih aktivnosti, te sprečavanje izoliranosti kao i integracija u život lokalne zajednice.

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu:  

Karlovačka županija, 

Općina Žakanje, 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa.

Razdoblje provedbe: 1.1.2023. - 31.12.2024. 

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soijalne politike uz sufinanciranje Karlovačke županije i općine Žakanje.

PROJEKT Zaželi i pokreni se - faza III

Naziv projekta: Zaželi i pokreni se

element2 A4 1 1024x268

                                                            GDCK Ozalj logo

Cilj: Osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Hrvatski zavod za socijalni rad

Grad Ozalj

Općina Žakanje

Općina Kamanje

Općina Ribnik

Razdoblje provedbe: 29.12.2022.-29.8.2023.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj.

PROJEKT Zemlja i ja

Naziv projekta: Zemlja i ja

Cilj: Opći cilj projekta je povećati mogućnosti stjecanja znanja, vještina i usvajanja primjerenih stajališta, te poboljšavanja kvalitete života izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava u skladu sa svojim mogućnostima i interesima. Posebni ciljevi su kroz interaktivne radionice poticanje kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina, te zdravih stilova ivota kod osnovnoškolske djece te osvijestiti važnost brige za okoliš i održivi razvoj. 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu:  

Grad Ozalj

Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj

Osnovna škola Žakanje

Razdoblje provedbe: 13.10.2022. - 31.8.2023.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

PROGRAM POMOĆ U KUĆI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Naziv programa: Pomoć u kući starijim i oboljelim osobama

Cilj:  Poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na području Karlovačke županije.

Nositelj program: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Razdoblje provedbe: 01.03.2021. - 31.12.2023.

Financira Karlovačka županija.

PROJEKT Dnevni boravak za starije osobe

Naziv projekta: Dnevni boravak za starije osobe

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi u općini Žakanje, putem dnevnih aktivnosti, te sprečavanje izoliranosti kao i integracija u život lokalne zajednice.

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu:  

Karlovačka županija, 

Općina Žakanje, 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa.

Razdoblje provedbe: 1.1.2021. - 31.12.2022. 

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soijalne politike uz sufinanciranje Karlovačke županije i općine Žakanje.

PROJEKT Zaželi i pokreni se

Naziv projekta: Zaželi i pokreni se

element2 A4 1 1024x268

                                                            GDCK Ozalj logo

Cilj: Osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Grad Ozalj

Općina Žakanje

Općina Kamanje

Općina Ribnik

Razdoblje provedbe: 7.1.2021. – 6.1.2022.  godine

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj.

PROJEKT Društveni centar Ozalj

Naziv programa: Društveni centar Ozalj

Društveni centar Ozalj kopija

OP ULJP ESF logo lenta i napis
Prezentacija1 1

 

Cilj: Osnažiti javno-civilno partnerstvo i praksu sudjelovanja ODC-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donošenju odluka u Gradu Ozlju kroz širenje raspona postojećih i novih socijalnih, kulturnih, obrazovnih i gospodarskih sadržaja, usluga i aktivnosti koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru uz unaprijeđenje kapaciteta lokalnih i obližnjih OCD-ova. 

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na programu:  

Grad Ozalj

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Udruga za promicanje novih tehnologija "Tehno Oz"

Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Zora Prilišće 1925

LEADER mreža Hrvatske

Razdoblje provedbe: 03.11.2020. - 02.11.2022. godine

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj.

PROJEKT Aktiviraj se u mirovini

Naziv projekta: Aktiviraj se u mirovinielement2 A4 1 1024x268

Aktiviraj se u mirovini TRANSPARETNI GDCK Ozalj logo

Cilj: Trajno ojačati oragnizacijske kapacitete i ljudske potencijale OCD-ova koji sudjeluju u projektu kao prijavitelj i partneri kroz sprječavanje socijalne isključenosti umirovljenika te doprinjeti poboljšanju njihove kvalitete života.

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Matica umirovljenika Ozalj

Taekwondo klub Ozalj

Razdoblje provedbe: 26.10.2020. - 25.10.2022.  godine

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj.

PROJEKT PoKupi i uključi me

Naziv programa: PoKupi i uključi me

Cilj: Smanjiti rizik od socijalne isključenosti starijih osoba i osoba u potrebi na depriviranim i izloranim područjima razvojem izvaninstitucionalnih usluga koje na tim područjima nisu razvijene.

Nositelj programa: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na programu:  

Grad Ozalj, 

Općina Žakanje.

Razdoblje provedbe: 01.06.2020.-31.05.2023.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

PROJEKT ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik

Naziv projekta: ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik

element2 A4 1 1024x268

Zazeli logo RGB GDCK Ozalj logo

Cilj: Osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Centar za socijalnu skrb

Grad Ozalj

Općina Kamanje

Općina Žakanje

Općina Ribnik

Razdoblje provedbe: 01.08.2018. – 30.11.2020.  godine

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj.

PROJEKT DNEVNI BORAVAK

Naziv projekta: Dnevni boravak za starije osobe Ozalj

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi u gradu Ozlju i općini Žakanje, putem dnevnih aktivnosti, te sprečavanje izoliranosti kao i integracija u život lokalne zajednice.

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Partneri na projektu:  

Karlovačka županija, 

Grad Ozalj, 

Općina Žakanje, 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa.

Razdoblje provedbe: 01.12.2019. - 30.11.2020.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soijalne politike uz sufinanciranje Karlovačke županije, grada Ozlja i općine Žakanje.

PROGRAM POMOĆ U KUĆI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Naziv programa: Pomoć u kući starijim i oboljelim osobama

Cilj:  Poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na području Karlovačke županije.

Nositelj program: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Razdoblje provedbe: 01.03.2018.-31.12.2020.

Financira Karlovačka županija.

PROGRAM POMOĆI U KUĆI MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Naziv: Pružanje socijalnih usluga pomoći u kući

Cilj: Što duže ostajanje u svom domu starijim osobama te smanjenje smještaja istih u institucije. 

Nositelj: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Razdoblje provedbe: OD 01.08.2014. 

Program Pomoći u kući priznaje se korisnicima kojima je vrstu i opseg pojedine aktivnosti priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb. 

Financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

FEAD Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II

Naziv: FEAD Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II

Cilj: Ublažavanje siromaštva i pružanje pomoći napotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Nositelj: Hrvatski Crveni križ uz 24 formalna partnera

Razdoblje provedbe: OD 02.07.2018. – 01.07.2019.

Image

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Kurilovac 1, 47280 Ozalj

OIB: 16288167690

KONTAKT

Tel: 047/295-276

Mob: 091/569-5449

e-mail: ck.ozalj@gmail.com