Natječaj za zapošljavanje - Radnik/ca za pomoć u kući

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆIRADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 7

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: bez naknade

Natječaj vrijedi od: 16.1.2024.

Natječaj vrijedi do: 31.1.2024.

Razina obrazovanja: Osnovna škola, niži razredi. Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine.

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj:SF.3.4.11.01.0310 od 19. prosinca 2023. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj raspisuje

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Ozaljza potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi i ostani“. 

1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi i ostani”.

2. Broj traženih zaposlenika: 7 pružatelja usluga (radnik/ca za pomoć u kući)

3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 30 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od trimjeseca.

4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonomo minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu („Narodne novine“br. 125/23.).

5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik.

6. Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama.Obavezna aktivnost:Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ilib. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično,organiziranjepranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ilic. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ilid. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:punoljetnost,hrvatsko državljanstvo.

8. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

1. zamolba uz životopis za posao (vlastoručno potpisana, obavezno navesti adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresuukoliko ju kandidat posjeduje)

2. preslika osobne iskaznice

3. preslika dokaza o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)

4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )

5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca).

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Kurilovac 1, Ozalj, s naznakom: »za Javni poziv – „Zaželi i ostani“ – neotvarati«.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj, a neispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 (petnaest) dana od objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj (www.gdck-ozalj.hr)

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog poziva. Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU snaglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Poslodavac:HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Kontakt: osobni dolazak: KURILOVAC 1, OZALJ

              pisana zamolba: GDCK Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj


Ispis